Bevegelse

Osteo er det greske ordet for beinsubstans, noe som igjen danner leddstrukturer. Patos er også gresk og betyr manglende eller sykdom. Det er vanlig å forbinde kroppsbevegelse med ledd, og slik oppsto navnet Osteopati.

Frem mot 1874 utviklet Still den osteopatiske grunnfilosofi og de ulike behandlingsprinsipper, og disse er den dag i dag like aktuelle for alle praktiserende osteopater.

Still kom frem til at ” alt vev må være bevegelig og elastisk ”, fra den minste celleenhet til de største ledd og muskelstrukturer.

Med denne grunntanken i hodet utviklet han et uttall av undersøkelsesteknikker og behandlingsteknikker. Han oppdaget tidlig at den menneskelige organismen er en ”funksjonell enhet” og at alle de forskjellige kroppsstrukturer har en direkte eller indirekte forbindelse.

Ulikt den etablerte ortodokse medisinens tankegang, delte Still kroppen inn i 3 ”funksjonelle” hovedsystemer som til sammen utgjorde EN funksjonell enhet:

 1/ Muskel skjelett systemet, eller det parietale system

2/ Organ systemet, eller det viscerale system

3/ Craniosacralsystemet

 I 1892 ble den første Osteopatiskolen , The American school of Osteopathy grunnlagt.

Osteopati ble dermed den første manuelle medisin som ble satt i et lærbart system.

 I 1917 ble den første europeiske skolen, The British school of Osteopathy opprettet.

Samme år døde Andrew Taylor Still hjemme i Kirksville, Missouri.

Osteopatien har siden da sakte men sikkert spredt seg videre ut i verden, og er i dag en offentlig godkjent utdannelse i bl.a U.S.A, England, Australia og Finland.