Hva er Osteopati?

Osteopatiens far, den amerikanske kirurgen og ingeniøren Andrew Taylor Still, utviklet osteopatiens grunnprinsipper og filosofi på slutten av 1800 tallet.

Denne medisinen som han ga navnet Osteopati, var et resultat av lang
tids studering av menneskekroppen.

Dr Still var en søkende mann og han var ikke tilfreds med hva datidens medisin kunne gjøre for hans pasienter. I 1864 døde i tillegg 3 av Still`s barn av hjernehinnebetennelse mens han selv overlevde. Still intensiverte søket på hva som gjør at noen mennesker blir syke, andre ikke og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at et menneske skal bli friskt av en skade eller sykdom.