Hva bygger Osteopatien på?

Osteopatien bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, nevrologi og sykdomslære.

Det legges også stor vekt på biomekanikk som dreier seg om forståelsen av de mekaniske bevegelsene i kroppen.

I de land hvor osteopatien er godkjent består utdannelsen av et 4-5 årig høyskolestudium.